METAMORFOSE MASSAGE

Een metamorfose massage is een zachte, non-directieve, behandeling die ons helpt te worden zoals we in wezen zijn. 

Deze zachte massage/aanraking op zowel de voeten als op de handen en het achterhoofd kan een heel diepe uitwerking hebben.

Iedereen heeft talenten en kwaliteiten, maar soms kunnen we er niet goed bij en weten we misschien niet eens dat we bepaalde talenten hebben.  Zoals al uit de naam blijkt, gaat het bij metamorfose massage om metamorfose, om transformatie.

Transformatie is een verandering die blijvend is. 

Transformatie gebeurt op een dieper niveau: het gaat dan om de oorzaak van je pijn. Als de oorzaak van de pijn is opgelost, komt de pijn niet meer terug, dan heeft er transformatie plaatsgevonden. Metamorfose massage richt zich niet op symptomen, maar werkt op de mens als geheel en geeft ruimte aan de innerlijke Levenskracht, aan je Innerlijke Intelligentie. 

Die Levenskracht kan 'vastzitten' aan oude patronen. In ons lichaam is de herinnering aanwezig van alles wat we - ook voor onze geboorte (in de baarmoeder) - hebben meegemaakt. Als iets ons raakt, kunnen de gedachten, emoties en opvattingen die bij een herinnering uit het verleden horen, opspelen en ons als het ware vastzetten in de tijd. We zitten vast aan iets wat in het verleden gebeurd is; aan energiepatronen uit het verleden. Deze energiepatronen kunnen de oorzaak zijn van allerlei klachten en ziekten. 

De metamorfose massage kijkt niet naar deze klachten of problemen, maar richt de aandacht op de Levenskracht, op iemands Innerlijke Intelligentie. De Levenskracht zal dan zorgen voor de transformatie van oude energiepatronen. Oude patronen die niet meer nodig zijn, verdwijnen en de Levenskracht kan weer vrij gaan stromen.


Een metamorfose massage is een bijzondere ervaring op zielsniveau.

Voor mensen die in een veranderingsproces zitten, zoals verandering in de thuissituatie, overgang van bijv. basisschool naar middelbaar onderwijs, werk, verslaving, ziekte, rouwproces, zwangerschap, echtscheiding kan een metamorfose massage ondersteunend zijn.

Metamorfose massage wordt veel toegepast bij kinderen met het Downsyndroom, ADHD en autistische kinderen. Deze behandeling is een niet-opdringerige vorm van communicatie en helpt hen tot rust te komen.

Metamorfose massage is ook geschikt voor mensen die een diepe innerlijke verandering in gang willen zetten, omdat ze het idee hebben stil te staan, op de verkeerde weg te zitten of nog niet zijn, wie ze kunnen zijn. 

Mensen kiezen voor de metamorfose massage om emotionele problemen te verwerken en diepe innerlijke veranderingen door te maken, zonder over hun problemen te hoeven praten of in het verleden te graven.